Hoe weet je nu of een training inkopen de juiste keuze is? Arie Speksnijder verteld!


Hoe weet je nu of een training inkopen de juiste keuze is? En waar moet je op letten als je een trainer inkoopt? Vandaag een interview met Arie Speksnijder van Bridge2learn, genomineerd als trainer van het jaar in 2015, trainer van trainers, mijn voormalig stagebegeleider en inmiddels vriend. Evenveel overlopend van passie voor het vak als ik.

In de afgelopen jaren zijn wij beiden op zoek geweest naar wat het middel training te brengen heeft en hoe dit het beste ingezet kan worden. Vooral omdat we in de praktijk zagen dat training regelmatig op een verkeerde manier wordt ingezet. In dit artikel inspiratie en concrete tips om training weer krachtig in te zetten.

Welk probleem wil je oplossen

Wat zou jij tegen HRD’ers en leidinggevenden willen zeggen die een training willen inkopen?
Stop. Want waarom een training? Een training is maar een middel. Wacht nog even met het idee óf het een training moet zijn. Maar stel je zelf eerst de vraag ‘welk probleem wil je oplossen? Welk proces wil je verbeteren? Welk doel wil je bereiken?’ Ga dit heel helder schetsen. De huidige én de gewenste situatie. En dan pas ga je nadenken over manieren om daar te komen. Je hebt best kans dat in het palet van de oplossingen training een middel kan zijn. Maar verwacht niet teveel van alléén een training.

Verwacht niet teveel van alléén training

‘Verwacht niet teveel van een training? Zeg jij dat als trainer van trainers?’
Een training is een prachtig middel, waar je veel van mag verwachten. Maar het middel moet wel goed gebruikt worden. Een pleister is prachtig, maar voor een blindedarmontsteking helpt het niet. Zo is het ook met een training. Het doel is dat er iets verbetert. En een training is enkel een middel, geen doel op zich. Als training een doel op zich wordt, dan wordt training vaak gebruikt om af te vinken. De vraag wordt gesteld; is men hierin getraind? In plaats van; beheersen ze het? Ik vind dat zo’n gemiste kans.

De verleiding van het afvinklijstje

‘Wat ligt hieraan volgens jou ten grondslag? Waardoor is training iets geworden van een afvinklijstje?’
Ik denk dat het onder andere te maken heeft met de controlerende instanties. Vooral in de zorg geldt dat er instanties van buitenaf de kwaliteit van zorg beoordelen zonder dat ze er verstand van hebben. Daardoor is de behoefte ontstaan om te kunnen laten zien wat je aan kwaliteitsverbetering hebt gedaan. Het volgen van een training kun je op die manier eenvoudig aantonen. Het aantonen van de effecten van een training is veel moeilijker. Maar dat is wel waar het om gaat.
Daarnaast denk ik het ook komt doordat er in organisaties interne academies en opleidingsafdelingen zijn ontstaan. Dit zijn zelfstandige organen geworden die steeds meer gericht zijn geraakt op kwaliteitsverbetering van het interne opleidingsaanbod, in plaats van kwaliteitsverbetering op de werkvloer. Ik heb de indruk dat er te weinig onderzoek gedaan wordt naar welke impact training heeft op het werk. Het interne trainingsaanbod wordt als gegeven beschouwd. Ik heb mijzelf hier in mijn loopbaan evengoed schuldig aan gemaakt. Toen ik nog in loondienst werkte, verzorgde ik een intern trainingsaanbod waarvan teamleiders van de deelnemers niet eens wisten wat de inhoud precies was. En ook ik heb de vraag hoeveel dit bijdroeg aan het werk te weinig gesteld.

Concrete tips voor het inkopen!

Wat voor tips heb je voor HRD’ers en leidinggevenden wanneer zij een training in willen kopen?
Eigenlijk is dat redelijk eenvoudig te beoordelen. Als een trainer gelijk reageert met een trainingsaanbod op jouw vraag, is het geen goede trainer. Het is van belang dat de trainer eerst vragen stelt. Vragen over het probleem, of over de gewenste verbetering. Of vragen over wat de training concreet moet opleveren.
Een trainer die alleen maar in trainingen denkt, moet je ook niet nemen. Als het goed is, is een training slechts een onderdeel van een leertraject. Wat kan er verder nog gedaan worden om de gewenste verandering te bereiken? Geeft de trainer ook voorbereidingsopdrachten? Denkt de trainer samen met jou na over manieren om te zorgen dat de deelnemers na de training ook aan de slag gaan met wat ze geleerd hebben?

Welke tips heb jij? Reageer hier, leuk!

Interview met Arie Speksnijder. Zoek je een trainer in Motiverende Gespreksvoering of wil je zelf als trainer het trainersvak aanleren? Kijk op http://www.persoonlijke-leerstijl.com of www.motiverende-gespreksvoering.com. Je alleen al inschrijven voor de nieuwsbrief is al heel interessant.