Wat hebben zingeving en deskundigheidsbevordering met elkaar te maken? Inzichten en tips!


Mijn eenzijdige kijk op leren

Als opleidingsadviseur heb ik altijd al een grote liefde gehad voor het ‘wat’. Wanneer ik een training ontwikkelde met gedragswetenschappers incompany of een training inkocht is 1 van mijn standaard vragen altijd: En wat wéten ze na de training? En wat kúnnen ze na de training? Nu realiseer ik me dat mijn focus op het weten en kunnen veel te eenzijdig is en dat ik daarmee de kern over het hoofd heb gezien. Zonde! Daniel Pink opende mijn ogen in zijn boek ‘Drive’ en ik deel graag mijn eigen leerproces met jullie.

Zingeving naast kennis en vaardigheden

Als HRD’ers en leidinggevenden zijn we in de afgelopen jaren erg gericht geraakt op vaardigheden. We willen meer in gesprek over gedrag, we willen gedragsverandering bewerkstelligen, we willen elkaar aanspreken op gedrag, etc. Maar door deze focus op gedrag maken we minder gebruik van intrinsieke motivatie. Vandaag behandel ik het laatste en derde aspect van intrinsieke motivatie, namelijk zingeving en hoe we hier meer gebruik van kunnen maken zodat de lerende Jeugdzorgwerker ook ná de training blijft leren! In mijn vorige blogs schreef ik al over de 2 andere aspecten van intrinsieke motivatie, namelijk autonomie en meesterschap.

Zingeving gaat over de context van autonomie en meesterschap. Mensen die het sterkst gemotiveerd zijn koppelen hun verlangens aan een doel wat groter is dan zijzelf. Daar worden ze ook nog eens positiever en gelukkiger van. Goed doen motiveert. En daarmee werkt de Jeugdzorgwerker in een heel krachtige context. Zij hebben bewust gekozen voor dit vak, zij willen helpen, zij willen de wereld mooier maken. Het is wat deze mensen drijft. En dat is fantastisch. Maar als de zinvolle context al aanwezig is, wat kunnen we daar als HRD professionals en leidinggevenden dan nog mee?

Wat je als leidinggevende en HRD’er met zingeving kunt

Wat direct bij me opkwam is het feit dat we het als HRD’ers heel vaak hebben over het ‘hoe’. Hoe kan je goed kindermishandeling signaleren en wat moet je daarvoor leren. Minder vaak hebben we het in leertrajecten over het ‘waarom’. We doen de aanname dat het ‘waarom’  toch wel duidelijk is. Niemand wil dat er ook maar 1 kind in Nederland mishandeld wordt. En toch is het van belang ook aan ‘waaroms’ die juist voor de hand liggend zijn, wél aandacht te besteden en hier bij stil te staan.

‘If the why is big enough, the how is easy’

Gek genoeg leerde ik deze les vooral als ondernemer. Mijn coach zegt ‘If the why is big enough, the how is easy’. Zij laat mij formuleren waarom mijn onderneming bestaat. Waar ik mijn bed voor uitkom. Waarom ik dat belangrijk vind. Wat ik toe wil voegen. En elke keer dat ik daar bij stil sta, krijg ik vleugels. Dan kom ik uit bij mijn drijfveren en daar zit enorm veel kracht en energie. Als we aan die drijfveren van Jeugdzorgwerkers aandacht besteden in leertrajecten, hulpverleners hier weer mee in contact brengen, die intrinsieke motivatie aanspreken, dan krijgen ze vleugels. Dan wordt er meer en makkelijker geleerd.

Mijn tip om zingeving een plek te geven in leertrajecten

Mijn tip is daarom ook eenvoudig en direct toe te passen. Besteed eens 25% van het leertraject (de training, de e-learning, etc) aan het ‘waarom’. Laat 25% van de leerdoelen gaan over het waarom. Waarom is dit belangrijk om te weten en te kunnen. Aan zingeving. Ik geloof dat dit op de langere termijn veel meer effect heeft. Je sluit op deze manier namelijk aan bij de intrinsieke motivatie om te blijven leren, ook ná de training. In je motivatie zit namelijk de drive die maakt dat je die moeilijke stap tóch neemt, ook als het spannend of moeilijk wordt in de praktijk. En dat is wat we willen, dan kunnen we echt werken aan die belangrijke verandering.

Heb of ken jij voorbeelden hoe zingeving een plek krijgt in een leertraject? Laat het mij weten, je kunt hier reageren. Vind jij het ook belangrijk dat we meer aandacht besteden aan zingeving? Deel dan dit bericht.