HET LINDEZ LEERCONCEPT

Met behulp van het LindeZ leerconcept zorg je voor de perfecte mix als het om leren in de jeugdzorg gaat. Professionals verzamelen feedback, leren zelfsturend op de werkplek en verzamelen hiervoor registerpunten voor het SKJeugd.