Onze visie

In vogelvlucht nemen wij u mee in onze visie op leren. Lindez gelooft in regie en verantwoordelijkheid van professionals als het over leren gaat. Maar alleen binnen duidelijke kaders en verwachtingen. Waarin kunt u onze visie onderschrijven?

Lindez gelooft in keuzes

Binnen de zorg zou voor elk zorgproduct duidelijk moeten zijn wat dat betreffende zorgproduct te bieden heeft. In de zorg zijn de hulpverleners het instrument. Maar welke unieke werkwijze en vaardigheden hebben deze hulpverleners nodig om een specifiek zorgproduct te leveren? Wanneer de organisatie dit concreet heeft ontstaat er een kader. Het kader kan bijvoorbeeld zijn dat op een bepaalde afdeling wordt gewerkt met Signs of Safety, dat er Systemisch wordt gewerkt en Oplossingsgericht. Doordat hierin keuzes zijn gemaakt, wordt helder waar je je deskundigheidsbevordering op gaat richten.

Lindez gelooft in concretisering

Vervolgens moet je goed helder hebben wat het werken met Signs of Safety inhoudt, wat oplossingsgericht werken en systemisch werken is. Lindez gelooft dat het helpt om deze methodieken/benaderingen te vertalen in concrete competenties. Door vast te stellen wát je precies doet als je de methodiek echt toepast in relatie met de cliënt. Pas als je dat helder hebt kun je kijken hóe de professional zich deze competenties eigen kan maken. Maak dus eerst concreet wat mensen moeten weten en kunnen en kies daarna de leerinterventie.

Lindez gelooft in een persoonlijke leerbehoefte

Elke professional is anders en dus ook zijn leerbehoefte. Of je net van de opleiding afkomt of al twintig jaar ervaring hebt, dat maakt verschil. Toch wordt er nog veel aanbodgericht opgeleid in plaats van aan te sluiten bij de leerbehoefte van de individuele professional. Lindez gelooft in het inrichten van een leerlandschap met variatie. In hóe je kunt leren, in wát je kunt leren, in wánneer je kunt leren en wáar je kunt leren. Dit klinkt ingewikkelder dan het is. Maar met deze focus zal je leerlandschap veel meer aansluiten bij de professional en zal er minder tijd en energie verloren gaan door ineffectief opleiden.

Lindez gelooft in feedback

Lindez gelooft in het creëren en faciliteren van feedback momenten. Als hulpverlener ben je zelf het instrument. Feedback is wat nodig is om dit instrument te onderhouden. Wanneer je je bewust bent van wat je allemaal al in huis hebt, kun je dat nog meer benutten (talent management). Daarnaast kun je je eigen instrument verder ontwikkelen in competenties die je nog niet beheerst (competentiemanagement). Lindez gelooft niet dat je moet wachten tot er sprake is van een veilige cultuur, maar dat je de cultuur actief kunt beïnvloeden door het inzetten van feedback instrumenten en de juiste begeleiding. Dit kan door videofeedback, 360-graden feedback en op nog veel meer manieren.

Lindez gelooft in werkplekleren

In de zorg wordt veel geïnvesteerd in het trainen van professionals en ook e-learning is in opkomst. Werkplekleren is naar onze mening het ondergeschoven kindje. Precies in deze leemte wil Lindez bijdragen. Lindez vertaald met kennisdragers in de organisatie (zoals gedragswetenschappers/ coaches) competenties is concrete werkplekopdrachten. Opdrachten die je met een collega, tijdens de intervisie, of mét de cliënt kunt doen. Zo leer je ín het werk, waar het moet gebeuren.